Jafnréttisstefna

Jafnréttisstefnan nær til allra starfsmanna og er unnin í samræmi við lög nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla auk annarra laga sem snúa að jafnréttismálum. Hluti af jafnréttisstefnu er jafnlaunastefna og jafnréttisáætlun.

 • Jafnréttisstefna Rubix nær til kyns, aldurs, kynþáttar, trúarbragða og kynhneigðar.
 • Konur og karlar eiga sömu möguleika og sama rétt hjá Rubix, s.s. hvað varðar ráðningar, þjálfun, launaþróun, starfsumhverfi og framgang í starfi.
 • Við starfsþróun er tekið mið af hæfni, frammistöðu, starfsreynslu og menntun.

Jafnlaunastefna:

 • Rubix mismunar ekki starfsfólki í launum s.s. eftir kyni, kynferði, þjóðerni eða aldri.
 • Sérstakt kerfi hefur verið innleitt sem nær til allra starfsmanna og byggist jafnlaunastefna Rubix á því.
 • Markmið þess er að nýta hæfni, krafta og kunnáttu starfsmanna til fulls án þess að mismunun eigi sér stað.
 • Mismunun vegna kynferðis er ekki liðin hjá Rubix fyrir sömu eða jafnverðmæt störf
 • Stöðug yfirferð og umbætur skulu eiga sér stað á launakerfinu.
 • Ef um mismunun í launum er að ræða er gerð áætlun um lagfæringu á þeim mismun.

Jafnréttisáætlun:

 • Rubix er með jafnréttisáætlun um jafnrétti kynjanna, í samræmi við lög nr. 10/2008, en hún felur í sér markmið og aðgerðir varðandi til dæmis kynjahlutföll í stjórnunarstörfum og launamun kynjanna.
 • Yfirstjórn ásamt mannauðsstjóra Rubix setur sér jafnlaunamarkmið og er nákvæm aðgerðaráætlun síðan gerð á hverju ári, eftir úttekt jafnlaunavottunar, til þess að ná þessu markmiði.
 • Hluti af jafnréttisáætlun er að útrýma alfarið launamuni kynjanna.
 • Stjórnendur skuldbinda sig til að viðhalda stöðugum umbótum, eftirliti og bregðast við óútskýrðum launamun og þeim frávikum sem koma fram við rýni á jafnlaunakerfinu.
 • Í ráðningu í stjórnunarstörf skal horfa til kynjahlutfalls, og ef um jafn hæfa einstaklinga er að ræða skal horfa til þess kyns sem hallað er á.
 • Laus störf skulu standa opin jafnt konum sem körlum.
 • Starfsþjálfun, endurmenntun og símenntun skal vera aðgengileg konum og körlum.
 • Vinnustaður Rubix skal vera fjölskylduvænn.